fuatis

Berat (Albania). The Gorica Bridge over the Osum river. 1913-1914destroyed during the First World War, i.e. soon after this picture was taken.  (Photo: Thomson)

Berat (Shqiperia). Ura e Goricës mbi lumin Osum. 1913-1914 Kjo urë, ndërtuar nga Ahmed Kurd pasha në vitin 1780 u prish  gjatë përmbytjes së dhjetorit 1888 dhe u shkatërrua gjatë Luftës së parë Botërore, pak kohë pas kësaj fotografie. (Foto: Thomson).

Berat (Albania). The Gorica Bridge over the Osum river. 1913-1914
destroyed during the First World War, i.e. soon after this picture was taken. (Photo: Thomson)

Berat (Shqiperia). Ura e Goricës mbi lumin Osum. 1913-1914
Kjo urë, ndërtuar nga Ahmed Kurd pasha në vitin 1780 u prish gjatë përmbytjes së dhjetorit 1888 dhe u shkatërrua gjatë Luftës së parë Botërore, pak kohë pas kësaj fotografie. (Foto: Thomson).

  1. von fuati gepostet